Det gröna guldet

Skogen ska göra oss oberoende av olja

2:26 min

Skogen är det gröna guldet säger regeringen i det nationella skogsprogrammet för den nya bioekonomi som just nu utformas. Det är nya innovativa skogsprodukter som ska ge Sverige en oljeoberoende och fossilfri framtid.

Inom en nära framtid tankar du bilen med bränsle gjord av skogsråvara. Det är den politiska inriktningen just nu säger Carl Appelqvist, Skogsskötselspecialist vid Skogsstyrelsen:

– Signalerna från regeringen är att det finns stora förväntningar på skogen när samhället nu ska ställa om till en hållbar bioekonomi, säger han.

Skogsråvara kan på många sätt bidra till den processen:

– Dels genom ökad användning av timmer och papper men också genom nya bränslen och nya fibrer som kan användas på många olika sätt, exempelvis till kläder, säger han.

Det är en stor omställning och den ska ske snabbt!

"Både bensin och diesel ska vara förnybara redan om 10 år, 2030", proklamerade biträdande finansminister, Miljöpartisten Per Bolund i sitt tal i Almedalen nyligen.

Det låter som "guldläge" för Gävleborgs län, som med 80 procent skog har den största skogstäckningen i landet.

Företaget Colabitoil i Norrsundet såg den möjligheten tidigt och säljer nu fossilfritt dieselbränsle HVO med mål att själv tillverka diesel, bensin och flygbränsle av skogsråvara. Företagets omsättning är stor och ett nät av mackar har etablerats.

– Det går väldigt bra just nu, konstaterar VD Jan Nordlöf.

Samtidigt är han tveksam till om det verkligen går att befria sig från oljeberoendet på den korta tidsrymd som politikerna önskar.

– Det är en sådan jätteutmaning att jag inte ser det som möjligt Däremot tror jag att möjligheten att göra diesel, bensin och flygbränsle av etanol från skogsråvara har framtiden för sig, säger Jan Nordlöf.