mark- och miljödomstolens beslut

"Lavskrikan har högt skyddsvärde"- nu överklagas beslutet

0:59 min

I slutet av augusti beslutade mark- och miljödomstolen i Östersund att tillåta avverkning av skog i Arbrå i Bollnäs, trots att marken anses vara värdefull för bevarande av fågeln lavskrika. Nu överklagas beslutet.

Det är djurskyddsorganisationen Birdlife som lämnar in överklagan. Frågan har väckt reaktioner efter att Skogsstyrelsen valt att inte överklaga beslutet trots att man anser fågelarten ha skyddsvärde, tvärtom vad mark- och miljödomstolen menar i sitt beslut.

– Staten måste ta ett större ansvar än idag för att finna ett system där det blir attraktivt för privata markägare att avstå att avverka skog som är av stor betydelse för den biologiska mångfalden, skriver djurföreningen bland annat i sin överklagan.