Rörberg

Nedläggningen av Rörberg kan försämra vården och brandflyget i länet

2:22 min

– Ur en kris- och beredskapssynpunkt är det här det sämsta man kan göra, säger piloten Anders Hellström på Gävlebygdens flygklubb.

Beslutet om att lägga ner flygplatsen togs av en enig kommunstyrelse i november 2016 med motiveringen att flygplatsen krävde för stora investeringar och ett för dyrt årligt underhåll.

Sedan dess har verksamheten stadigt avvecklats på Rörberg, och i slutet av december lyfter det sista planet när Gävlebygdens flygklubb tvingas flytta från flygplatsen.

Flygplatsen användes tidigare av räddningstjänsten, polisen och ambulansflyget, men från Gävlepolitikernas håll har man sagt att Arlanda istället ska fungera som huvudflygplats och att vårdpatienter kan flygas med helikopter till Gävle sjukhus. Men enligt Anders Hellström, som varit pilot i över 40 år och haft nära kontakt med ambulansflygets personal, fungerar det inte alls lika bra. Helikoptrar kan inte flyga lika långt som flygplan. De flyger också långsammare och kräver bättre väder.

– Inom vården säger man att man inte förstår vad man håller på med i Gävle. Det är helt korkat att lägga ner flygplatsen som är så nära sjukhuset. Ur en kris- och beredskapssynpunkt är det här det sämsta man kan göra, säger han.