Ingå i förskoleavgiften

Gratis blöjor i förskolan kan bli dyr affär för kommunerna

2:00 min

Föräldrar kan slippa betala för blöjor till förskolan om kammarrättens beslut står sig. Beslutet menar att blöjorna borde ingå i förskoleavgiften.

Frågan väcktes när en kommun i Stockholmsområdet uppmärksammade att en av deras förskolor inte gav blöjor till barnen.

Men det visar sig att få kommuner och förskolor ger blöjor till sina barn utan föräldrarna tar med egna blöjor. Det kan vara så att blöjor ska ingå i förskoleavgiften och den så kallade maxtaxan eftersom det är en förutsättning för att barnen ska kunna delta i den vardagliga verksamheten.

Frågan är nu uppe hos Högsta förvaltningsdomstolen som tar ett beslut inom sex månader.

– Kostnaden för blöjinköp kommer i så fall att behöva lösas inom kommunens budget så det innebär att vi får prioritera om inköpen. Det kommer också till viss grad påverka arbetsbelastningen för pedagogarena som ska hantera inköp och hanteringen av blöjor, säger Marie Eriksson som är rektor på Stensbro förskola i Edsbyn.