Natur

Gävleborg lever inte upp till miljömålet "levande skogar"

2:07 min

– Nästa år ska Sveriges miljömål vara uppfyllda. Men det kommer de med största sannolikhet inte vara. Ett av de mål som det går trögt för är "levande skogar", säger Brita Asplund, som jobbar med miljömålet på Skogsstyrelsen i Gävle.

Sverige, och länet, når med största sannolikhet inte upp till de miljömål som Sveriges Riksdag beslutade om för nästan 20 år sedan. Av de 16 miljömål som finns så lever vi faktiskt bara upp till ett enda – det om att skydda vårt ozonskikt. Vad det gäller miljömålet Levande skogar – som bland annat syftar till att bevara de biologiska värdena i skogen – så saknas det till exempel pengar.

– Vi har dels arealmålen och där har det inte avsatts tillräckligt med resurser och dels har många hänsynskrävande biotoper skadats inom skogsbruket, säger Brita Asplund som också säger att det saknas det gammal skog med död ved för att vi ska ha "levande skogar".