Skolan

Lärare vill ha tydligare riktlinjer för nationella prov

2:33 min

Digitaliserade nationella prov, som rättas centralt, blir snart verklighet. Men för att det också ska leda till mer rättvisa betyg så måste provens utformning ses över.

Det säger Åsa Fahlén, förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund.

– Jag anser att de nationella proven ska vara som ett ankare i betygssättningen. Då måste det också finnas en tydlighet i att man faktiskt mäter kunskapsutvecklingen, att svårighetsgraden i de nationella proven är lika från år till år. För det är först då det kan vara som ett ankare i betygssättningen.

Som Ekot tidigare rapporterat kommer skolans nationella prov att digitaliseras under nästa år. Pengar finns redan avsatta i budgeten till det för 2020. Då hoppas man slippa problemen med pappersversioner av proven som hamnar på avvägar före provtillfället – något som skett flera gånger.

Nu har regeringen, som en del av Januariavtalet, också gett Skolverket i uppdrag att ta fram förslag på hur dessa prov sedan ska rättas centralt. Detta är frågor som Liberalerna drivit hårt i förhandlingarna med regeringen. Partiets utbildningspolitiska talesperson, Roger Haddad, räknar med att den centrala rättningen minskar betygsinflationen, alltså att en del skolor sätter högre betyg än vad resultaten på de nationella proven ger grund för.

– Dels skillnaden i betygsresultat och resultatet i de nationella proven. Men sedan finns det också elever som generellt får höga betyg på sina kurser fast man egentligen inte uppnått kunskapsmålen. Att rätta proven centralt är ett viktigt steg att från den nationella nivån bidra till likvärdigheten.

Men på Lärarnas Riksförbund, som välkomnar både digitaliseringen och den centrala rättningen, anser Åsa Fahlén att det också krävs tydligare riktlinjer för hur proven ska användas.

– Nu har det blivit tydligare från regeringens sida att de vill att de ska vara just betygsgrundande. Men i och med att syftet har varit oklart tidigare så skulle jag vilja att man gör en översyn och tittar på om det verkligen är så att proven är utformade och dimensionerade för att uppnå det här syftet, att vara ett betygsankare. En del är kanske det redan, en del kan jag tänka mig att man behöver ändra lite grand på.