Granskning tandvård

Inga ekonomiska subventioner för amalgamfyllningar

1:15 min

Folktandvården Gävleborg kan inte betala för borttagning av amalgam för patienter som fått sina tänder lagade med just amalgam, trots att det numera fasats ut.

– Naturligtvis är det så att i samband med att man tog bort möjligheten att använda amalgam så skulle man tittat över olika ersättningsfrågor på den punkten, säger Barry Gustafsson (S), som är ordförande för Folktandvården Gävleborg.

Kan Folktandvården Gävleborg hjälpa patienter med det här amalgamprobemet?

– Tandläkare får göra en bedömning om vilka behandlingar som är lämpligast. Vi kan ju inte som tandvårdsbolag subventionera för enskilda patienter, det kan vi inte göra.