Hamrångefjärden avregleras

Dammluckorna i Norrsundet tas bort

1:51 min

Mark- och miljödomstolen har sagt ja till att regleringen av Hamrångefjärden upphör. Domen innebär att dammluckorna i Norrsundet kan tas bort och att Hamrångefjärden förvandlas till en oreglerad sjö.

– Vi är mycket nöjda med utslaget. Det här tror vi kommer att bli bra både för oss och för bygden. Det kommer att bli bra för fiskelivet där också, kommenterar Lars Eriksson, chef för strategisk planering på Stora Enso Pulp.

Hamrångefjärden har varit reglerad i cirka hundra år men sedan Stora Enso lagt ner både pappersbruket och sågverket i Norrsundet fyller regleringen inte längre någon funktion. Nu får Stora Enso Pulp tillstånd att anlägga en ny huvudfåra förbi regleringsdammen i Norrsundet och fylla igen det nuvarande utloppet, och att riva överfallsdammarna i Sörsundet. Samtidigt upphävs alla gamla vattendomar för Norrsundet och Sörsundet.

Arbetet startar direkt, säger Lars Eriksson:

– Vi sätter igång och planerar nu, och om möjligt gör vi arbetet sommaren 2020, alternativ sommaren 2021, för arbetet ska ske sommartid.

Varför sommartid?

– Man kan ta hänsyn till vattenföringar och grumling på ett bättre sätt om man gör det sommartid, säger han.