Blir dyrare

Ombyggnationen av väg 83 försenas

0:36 min

Den planerade ombyggnationen av väg 83 mellan Bollnäs och Vallsta blir dyrare än beräknat och kommer att senareläggas.

Trafikverket och Region Gävleborg har avsatt 180 miljoner till projektet, men det blir betydligt dyrare än så, bland annat på grund av krav på bullernivåer och viltstängsel.

Ökningen är så stor att Trafikverket behöver flytta fram tidsplanen och hitta nya billigare lösningar för projektet.

Nuvarande byggstart är planerad till 2022, men den måste nu flyttas framåt i tiden, rapporterar Trafikverket.