Förseningar

Signalfel i Stockholm påverkar tågtrafiken Gävle

Det är förseningar i tågtrafiken på grund av signalfel vid vagnhallarna i Hagalund i Stockholm.

Linjerna Stockholm C-Malmö/Göteborg/Karlstad/Eskilstuna/Hallsberg, Stockholm C-Uppsala-Sala/Gävle berörs. Prognos saknas på när felet kan vara åtgärdat.

För mer information hänvisas resenärer att kontakta sitt tågbolag för ytterligare information.