Klimatkonferensen

"Städerna måste få större uppmärksamhet"

1:33 min

Klimatförändringar är ett omdiskuterat ämne och något som är aktuellt i och med att den stora klimatkonferensen i spanska huvudstaden Madrid startade under tisdagen Men städerna måste få en mycket större uppmärksamhet i klimatdebatten. Det säger Stephan Barthel, föreståndare för Urban Studio, ett forskningsprogram inom hållbar stadsutveckling vid Högskolan i Gävle.

– Två tredjedelar av världens befolkning kommer att bo i städer 2050 och de flesat av de här städerna ligger i områden som kommer att påverkas kraftigt av naturkatastrofer som har med klimatförändringar att göra, säger Stephan Barthel forskare på Högskolan i Gävle.