Förorenat vatten

Förslag: Koppla Hamreborna till det kommunala vattennätet

1:15 min

Fastigheterna i Hamre borde anslutas till det kommunala vattennätet. Det föreslår nu den miljökonsult som Hudiksvalls kommun anlitat.

Det var efter en villabrand 2015 som släckskum förorenade vattnet i byn Hamre och konsultrapporten som nu är färdig ger förslag på tre olika tänkbara lösningar för att kunna leverera vatten till de drabbade fastighetsägarna.

Som alternativa lösningar för att kunna leverera vatten till fastighetsägarna föreslås en ny brunn uppströms eller väster om fastigheterna, eller att man försöker sanera grundvattnet.