Donationsregister

Brist på utomeuropeiska stamcellsdonatorer

1:58 min

Fler personer med utomeuropeiskt ursprung i Sverige behöver anmäla sig som donatorer av blodstamceller. Stamceller transplanteras exempelvis till patienter som drabbats av blodcancer.

I dag är det bara 20 procents chans att hitta en matchande donator för patienter med utomeuropeiskt ursprung medan chansen är 80 procent för den som har nordeuropeiskt ursprung.