Swedbank har problem – Swish påverkas

  • Swedbank har driftstörningar, vilket påverkar Swish, meddelar betalningstjänsten på sin hemsida.
  • Problemen uppstod enligt Aftonbladet vid 01-tiden, och ännu vid 05-tiden fortsätter problemen.
  • "Swedbank och Sparbankerna arbetar för fullt med att lösa problemet och vi uppdaterar vår hemsida när status ändrats", skriver Swish.