Stor oro för brott i Söderhamn

Oron för att utsättas för olika former av brott är stor i Söderhamn, visar undersökning.

Oron för att utsättas för olika former av brott är stor i Söderhamn. Kommunen har genomfört en trygghetsmätning och den visar bland annat att nästan varannan kvinna i undersökningen känner oro att vistas ute på kvällen och natten. Det är en ökning jämfört med trygghetsmätningen för fem år sen. Även männen har svarat att de känner oro men inte i lika stor utsträckning som kvinnorna i undersökningen. Deltagarna i undersökningen beskriver att de känner oro för att bl.a. bli överfallna och rånade av ungdomsgäng eller drogpåverkade personer. Studien baseras på en enkät som 205 personer mellan 16-80 år svarat på.