Fler organdonatorer - men det täcker inte behovet

Viljan att donera organ efter sin död ökar bland svenskarna. Men ändå står många i kö länge för att få göra en transplantation av ett livsviktigt organ. I Gävleborg står just nu 15 person i transplantationskö - i hela Sverige är motsvarande siffra över 600 personer.

I Gävleborg väntar just nu 15 personer på transplantation, två väntar på ett nytt hjärta, två personer på nya lungor, tio står på väntelistan till en ny njure och en behöver celler från bukspottskörteln. Antalet donatorer i Sverige sjönk stadig från slutet av 1980-talet, och fram till för ett par år sedan, men nu har donatorerna börjat öka igen. Trots det täcks inte alls behovet idag - i hela Sverige står drygt 600 personer i kö för transplantation. Karl-Axel Andersson, som haft problem med hjärtat i snart tio år, fortsätter att vänta på det där viktiga samtalet från transplantationsenheten