Fyra frias trots hets mot folkgrupp

Idag friade Hovrätten för nedre norrland fyra unga män som för ett år sedan på Staffansskolan i Söderhamn spridit kränkande flygblad om homosexuella.

Hovrätten rättar sig därmed efter den dom som Högsta domstolen nyligen avkunnade då pastor Åke Green friades i ett liknande mål.

Istället för straffskärpning blev det tvärtom. Enligt hovrätten var spridningen av homofientliga flygblad visserligen ett tveklös fall av hets mot folkgrupp, men eftersom Högsta domstolen i det uppmärksammade Åke Green-fallet slagit fast att Europadomstolen tycker att yttrandefriheten ibland väger tyngre än den svenska lagstiftning mot hets mot folkgrupp, så går de fyra misstänktas nu fria.

Christer Sammens menar dock att de här båda fallen av hets mot folkgrupp inte borde vara rikt jämförbara

- Åke Green-fallet gäller religionsutövning där han tolkar Bibeln och ger uttryck för en religiös övertygelse. Så är det inte i det här fallet. Det här är ingen predikosituation, utan en rasistgrupp som har delat ut flygblad, säger åklagare Christer Sammens.

Totalt var det sju män från Sundsvallstrakten, alla med högerextrem anknytning, som deltog i spridandet av homofientliga flygblad på Staffansskolan. Samtliga dömdes i juli av tingsrätten i Bollnäs för hets mot folkgrupp, två fick fängelsestraff, de övriga dagsböter, skyddstillsyn och samhällstjänst. Fyra av de dömda överklagade.

I flygbladen hävdades bland annat att homosexuellas ”promiskuösa leverne” varit en av de främsta orsakerna till att HIV och Aids fått fäste, att homosexualitet har ”en moraliskt nedbrytande effekt på folkkroppen” samt att ”homosexlobbyn” försöker avdramatisera pedofili.