Hälsingetidningarna har nu en enda ägare

Mittmedia Förvaltnings AB är nu ensam ägare till samtliga fyra dagstidningar i Hälsingland.

Affären blev klar idag - Lars Svender säljer sin hälft av aktierna i Hälsingetidningar till mediekoncernen Mittmedia, som i oktober blev hälftenägare till Hälsingetidningar när centern sålde sin tidningskoncen.

Säljaren Lars Svender säger i en kommentar att affären innebär en betydande förstärkning av tidningsstrukturen i Hälsingland - inte minst på annonsmarknaden.