Landstingsstyrelsen beslutade om väntade besparingar

Vid landstingsstyrelsens extrainsatta möte idag beslutades som väntat att landstingsförvaltningen ska genomföra besparingar motsvarande 55 miljoner kronor nästa år.

Dessutom beslutades om besparingar motsvarande ytterligare 17 miljoner kronor: Familjeläkarjouren i Söderhamn ska avvecklas, dygnsvården vid barn- och ungdomspsykiatrin läggs ned och närsjukvårdsakuten på Gävle sjukhus omlokaliseras.

Det blir också slut med gratis hörapparater för de som saknar remiss. Vidare föreslogs att familjeläkarjouren i Sandviken ska läggas ner om så landstingsfullmäktige beslutar.