Yoga på skolschemat i Bollnäs

Bollnäs gymnasieskola står i frontlinjen i Sverige när det gäller yoga för eleverna. På Torsbergssskolan kan de välja mellan en 50- och en 100-poängskurs.

Eleverna får betyg i Yoga. Då bedöms inte vem som kan göra flest övningar, utan det ses till en helhet där både praktiska övningar och teoretiska färdigheter vägs in.

Responsen från eleverna på Torsbergsgymnasiet har varit goda. Många känner att de har fått mer energi och orkar mer både i skolan och på fritiden.