Messing vill utbilda utryckningsförare

Infrastrukturminister Ulrica Messing vill lagstifta om obligatorisk utbildning för förare av utryckningsfordon. Några allmänna krav på utbildning finns inte idag.

Det finns utbildningar, men enligt Ulrica Messing varierar utbildningens omfattning och innehåll.

Håkan Jonsson, områdeschef för ambulansen i södra Hälsingland, säger till SR Radio Gävleborg att han välkomnar en lagstiftning, eftersom det skulle tydliggöra vad som gäller för utryckningsförare.

Sex landsting, Gävleborg, Dalarna, Södra Älvsborg, Västmanland, Uppsala och Södermanland samarbetar med Vägverket för att ta fram en gemensam instruktörsutbildning med fokus på trafiksäkerhet.