Dålig kontroll av dubbelmördarens familjehem

Socialnämnden i Gävle får en rejäl bakläxa från Länsstyrelsen i Gävleborg. Det handlar om nämndens handläggning kring det familjehem där den 29-årige dubbelmördaren från Gävle var adoptivbarn.

Länsstyrelsen riktar bland annat kritik mot socialnämndens bedömning av familjehemmets lämplighet i förhållande till barnens behov, samt att nämnden struntat i att inleda en utredning trots flera anmälningar mot familjehemmet.

Dessutom anmärker Länsstyrelsen på att nämnden brustit i sin skyldighet att hålla sig informerad kring barnens förhållanden.