Före detta kriminella tar revansch i Gävle

Kamratföreningen Kriminellas revansch i samhället, KRIS, i Gävle, drar nu igång verksamhet på flera områden med bland annat anstaltsbesök, studiecirklar och aktiviteter för ungdomar.

Grundtanken bakom KRIS är att erbjuda gemenskap och stöd för före detta kriminella. Redan på anstalten kan de intagna få kontakt med KRIS och när de kommer ut finns organisationen där, med nya lokaler på Södra Kungsgatan 12, som ett alternativ till umgänge med kriminalitet och droger . En ambition är också att kunna hjälpa medlemmarna till arbete, genom kontakter med företag.
Under våren ska KRIS också dra igång verksamhet för tonåringar, som KRIS ska komma i kontakt med via polisen och socialtjänsten.