Företag lyckas med att få ner sjuktalen

Det går att vända trenden med ökande sjukskrivningar och många långtidsjukskrivna på rehabilitering.  Den erfarenheten har callcenterföretaget Twentyfourhelp med 250 anställda i Ljusdal. Efter ett år har det blivit en dramatisk förändring,