Krav på bättre skolmiljö

Tillsynen av arbetsmiljön för elever i skolor måste bli bättre. Det kräver Barnombudsmannen Lena Nyberg i en ny rapport. Det som framförallt behöver åtgärdas är skolmatsalarna och toaletterna.

Var tionde elev går inte på toaletten under skoltid, på grund av smutsiga toaletter som även i vissa fall inte haft lås.

I rapporten har Barnombudsmannen Lena Nyberg frågat 800 barn runt om i Sverige om hur de upplever sin arbetsmiljö.

Hon beskriver en miljö där många upplever att det inte går att koncentrera sig på skolarbetet eftersom det är svårt att få arbetsro.

Lena Nyberg skriver i rapporten att barn måste få vara mer delaktiga när det gäller att utforma miljön i skolan. Dessutom måste arbetsmiljölagen användas på samma sätt som på en arbetsplats för vuxna.