Radioforskning i Gävle

Högskolan i Gävle, Ericsson och Gävle kommun enades på onsdagen om att etablera ett centrum för radioforskning i Gävle. Centret ska syssla med forskning och utbildning inom klassisk radiomätteknik och signalbehandling.