Åmotsborna går samman

I onsdags höll arbetsgruppen för Åmotsprojektet sitt första möte. Det är ett initiativ från byrådet i Ockelbobyn för att behålla och utveckla den service som finns i Åmot.

Projektet har fått EU-medel, och en konsult ska anställas som ska ge förslag på hur byns föreningar, skola, äldreomsorg och företag ska samarbeta för att utveckla Åmot, behålla den service som finns och skapa nya heltidsjobb i byn.