Sandvikens kommun ändrar mjölkbeslut

Sandvikens kommun har nu ändrat sig när det gäller beslutet att minska inköpen av Gefleortens lokalt producerade mjölk. Istället kommer de att genomföra en ny upphandling om mjölken.

Beslutet kommer efter ett möte med företrädare för Gefle Mejeriförening, där kommunen blev uppmärksammade på att förfrågningsunderlaget till vissa delar kan missförstås av leverantörerna.