Ny kritik mot Älvkarlebys krisgrupp

När SOS-alarm efter en olycka i söndags försökte aktivera Älvkarleby kommuns krisgrupp konstaterades att det inte fanns några fastställda rutiner för detta. I ett brev till Kommunstyrelsen i Älvkarleby skriver Gästrike Räddningstjänst att oklarheterna ledde till tidsfördröjning och onödigt psykiskt lidande för de drabbade.

Räddningstjänsten undrar nu vilken målsättning kommunen har med sin krisgrupp, och hur den fortsättningsvis ska aktiveras.

Redan i oktober i fjol - i samband med att mamman till en av eleverna vid Älvboda friskola mördades - poängterade skolans rektor att krisberedskapen var undermålig. Vid det tillfället visade det sig att polisen inte ens hade rätt nummer till socialjouren i Älvkarleby kommun.