Bensinmackar ska bli säkrare

Enkla, brottsförebyggande åtgärder kan minska risken för hot och våld mot personal på bensinstationer. Metoden kallas säkerhetscertifiering och har tidigare använts i övrig handel, och nu har arbetet börjat med att införa den också i bensinhandeln, säger Lars Ringqvist på Brottsförebyggande rådet, BRÅ, i Gävle.

Säkerhetscertifieringen är ett samarbete mellan BRÅ, polisen, Svensk handel och de berörda fackförbunden. Tretton punkter på en lista ska uppfyllas för att en butik ska bli certifierad - bland mycket annat ska det finnas larm, sluten kontanthantering och säkerhetsutbildad personal. Robert Dimmlick, säkerhetsansvarig på branschorganisationen Svensk Bensinhandel välkomnar initiativet till säkerhetscertifiering i Gävleområdet.