Ovanåkers kommun bekämpar hembränningen

Ovanåker är den kommun i länet som har lyckats bäst med att få flickor i årskurs nio att avhålla sig från att dricka hembränt.

Anledningen till framgången är enligt Ovanåkers närpolischef Helena Sundberg, en allt bättre samverkan inom kommunen.

Även andelen högkonsumenter av alkohol (minst 500 centiliter per år) är lägre bland Ovanåkers 15-åriga killar och tjejer jämfört med länsgenomsnittet.

Siffrorna har tagits fram av Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.