Paketen räddar Posten

Internethandeln ökar hela tiden och det ger Posten mer arbete. Brevhanteringen fortsätter att minska men utgör fortfarande den största delen av Postens verksamhet.
Men pakethanteringen kommer mer och mer, säger Eva Söderström, som är marknadsområdesansvarig i Gästrikland.


För Posten blir pakethanteringen en allt viktigare del för varje månad och år som går.
Detta med takt att allt fler väljer näthandeln. Förra året omsatte detaljhandeln 9 miljarder kronor vilket är en rejäl ökning från 2004 då omsättningen låg på 6,8 miljarder. Försäljningen över internet ökat med 14 procent på ett år.
Dessa siffror gäller hela Sverige. I hela länet hämtades det ut sammanlagt 853 713 paket under 2005. I genomsnitt hämtar varje person ut 3,9 paket per år.

Flest antal paket per invånare har Ockelbo kommun med 4,4 följt av Hofors med 4 och Gävle och Sandviken med 3,5 paket. Men trots de höga antalet flödet på paket så kommer inga nyanställningar att ske på Posten säger Eva Söderström.