SOS Alarm ska inte aktivera krisgrupp

SOS Alarm ska inte kunna aktivera krishanteringsgruppen POSOM gruppen, det säger Toni Holm som är beredskapssamordnare för Älvkarleby kommun.

Vid en händelse i Skutskär den 19 februari så fanns det behov att aktivera POSOM gruppen, men SOS Alarm hade inte tillgång till det. Konsekvenserna blev onödigt psykiskt lidande för de drabbade enligt Johan Melin på Gästrike Räddningstjänst.

I ett brev till kommunen frågar Räddningstjänsten hur POSOM gruppen ska aktiveras och målsättningen med gruppen.

Toni Holm är beredskapssamordnare på Älvkarlebykommun tycker att kritiken i brevet från räddningstjänsten är befogad men att om SOS alarm skulle kunna aktivera POSOM gruppen skulle det inte längre få samhällsperspektiv.