Lokal skepsis till miljöministerns förslag om strandskydd

Miljöministern Lena Sommestad vill ge kommunerna rätt att lätta på strandskyddet. I en debattartikel i DN idag, så skriver hon att en reform av dagens lagstiftning kommer att främja regional utveckling.

Samtidigt skriver Lena Sommestad, att det är viktigt att gå varsamt fram för att skydda allemansrätten, och att det precis som tidigare skall vara reglerat i miljöbalken hur områdesskyddet skall utformas.

Förslaget tas emot med skepsis från kommunernas sida, centerpartisten Stig Eng, kommunalråd i Nordanstig säger till Nyheterna att det i praktiken inte blir någon skillnad.

Strandskyddet är en viktig fråga för många mindre kommuner här i länet då det är avgörande för att locka till inflyttning.