Skärpt beredskap efter fågelvirusfynd

Länsstyrelsen i Gävleborg höjer säkerheten och har nu kallat in en expertgrupp som följer utvecklingen av beskedet om att två fåglar med aggresiv fågelinfluensa hittats utanför Oskarshamn.

Länsveterinären Margareta Steen har ännu inte beslutat om några nya begränsningar eller regler för länets fjäderfä upfödare.

Jordbruksverket har aktiverat sin aktionsplan vilket bland annat betyder att man startar ett intensivt arbeta för att hitta platsen för smittan.

Man kommer också att fortsätta att leta döda fåglar och dessa ska undersökas på den veterinärmedicinska anstalten.