Gävlesatsning på ungdomsarbetslösheten

Arbetsmarknadsenheten i Gävle kommun vill nu långsiktigt satsa på att få ned ungdomsarbetslösheten i kommunen genom att förstärka resurserna i skolan.

Alltför många fullföljer inte sin gymnasieutbildning menar man, och vill nu avsätta extra resurser på att hjälpa grundskoleelever som har läs- och skrivsvårigheter. Resurser ska också läggas på gymnasiet så att alla program har tillgång till en speciallärare.  De resurserna ska däremot omfördelas från grundskola till gymnasium.