Skolk-koll via internet

Bromangymnasiet i Hudiksvall håller nu på att prova nya metoder för att komma till rätta med ogiltig frånvaro bland eleverna. Via internet ska föräldrar till elever kunna logga in för att se så att deras barn inte skolkar.

Än så länge är det bara på teststadiet. Datainspektionen håller för fullt på att se över säkerheten så att inga obehöriga skall kunna logg in. Lars Smitterberg säger att skolan inte har större problem med frånvaro än andra gymnasier men att han tror att om eleverna vet att deras föräldrar kollar närvaron så minskar också skolket. Tilläggas kan att även Borgarskolan i Gävle provar på den här metoden.