"Obildbara" lärde sig svenska praktiskt

Efter fem års undervisning i SFI, svenska för invandrare, blev fyra invandrarkvinnor i Bollnäs utskrivna, efter att de betraktats som obildbara. Räddningen blev en studiecirkel i praktisk svenska, ledd av Arja Rohlin.

Det är inte alla invandrare som klarar av att lära sig svenska språket i en traditionell undervisning. Framförallt handlar det om personer med liten eller ingen utbildning alls.

Då behövs det andra metoder, menar Arja Rohlin som för ett år sedan höll i en studiecirkel i Bollnäs, för fyra invandrarkvinnor som inte längre fick gå kvar på SFI-undervisning.

Hon har nu föreslagit att Bollnäs kommun är mer öppna och flexibla när det gäller undervisning i svenska för invandrare med inlärningssvårigheter.

Under torsdagen tar kommunstyrelsen upp förslaget till diskussion och för beslut.