sandviken.se - bäst i Sverige

Sandvikens kommuns hemsida - sandviken.se - är Sveriges bästa kommunala webbplats. Enligt Verket för förvaltningsutveckling, Verva, är sandviken.se den enda av Sveriges kommunala webbplatser som uppfyller samtliga kriterier i ett nytt tillgänglighetstest.

Bland annat finns nu möjligheten för alla att lyssna på webben genom att texten maskinellt omvandlas till tal.