Fastighetsägarkritik mot postboxar

På onsdagen träffade Posten i länet stora fastighetsägare och informerade om hur fastighetsägarna ska gå tillväga när det gäller installation av postboxar. För om fem år ska alla flerfamiljshus ha postboxar i entrén istället för inkastet i lägenhetsdörren. Men fastighetsägarna är kritiska: Posten sparar pengar, och brevbärarna slipper springa upp och ner i trapporna, men det är fastighetsägarna som måste stå för kostnaderna.

Gavlegårdarna har i dag 16 000 lägenheter, och omkring 2000 av dem har postboxarna i entrén. Det är främst i de ombyggda studentlägenheterna i Sätra som man satt upp postboxarna, men det återstår ändå många lägenheter som inom en femårs-period måste utrustas med postboxar. En kostnad på minst 10 miljoner säger Anders Bäckström.