Miljöfarliga tågtransporter väntar Gävle

Till hösten kommer de första tågen med flygbränsle att börja rulla från Gävle hamn till Arlanda. Närmare 600.000 ton av det miljöfarliga bränslet kommer att passera genom centrala Gävle varje år.

Älvkarleby, Tierp och Uppsala kommuner har alla utan framgång överklagat transporterna till miljödomstolen. I Gävle har det dock varit tystare - trots att en olycka skulle kunna hota grundvattentäkterna även där.

Trots att Banverket nu rustar sina anläggningar så finns det inte uppsamlingsdukar nedgrävda överallt i Gävle. Dessa brukar grävas ned under rälsen för att förhindra att eventuellt spill tränger ned mot grundvattnet.

Anledningen till de uteblivna dukarna är brist på tid och resurser, uppger Banverket.