Hofors har egen nannyakut

Föräldrar som har problem med sina barn kan i Hofors vända sig till Nannyjouren. Det är professionell handfast hjälp i hemmet.

Närmare 20 familjer har under hösten utnyttjat möjligheten som inspirerats av tv-serien Supernanny.

Den handlar om familjer där barnen tagit makten och föräldrarna släppt ansvaret.

Familjeomsorgen i Hofors har också en frivillig färäldrautbildning på kvällstid för behövande mammor och pappor.