Käpp i hjulet för utbyggnad i Valbo

Boverket vill att regeringen stoppar utbyggnaden av Valbo Köpcentrum. I ett yttrande skriver Boverket bland annat att kommunen inte har tagit tillräcklig hänsyn till jordbruket Ängsberg, som nu använder den aktuella marken. Bo Wretblad som är jordbrukaren vid Ängsberg, har länge kämpat emot en utbyggnad av köpcentret, och han är försiktigt positiv.

I sitt yttrande anser Boverket att även om vikten av handeln i Valbo anses som väsentlig, så väger intresset av att trygga jordbruksverksamheten där tyngre - och verket tycker därför att regeringen ska upphäva detaljplanen. Utbyggnaden av köpcetret i Valbo har länge stötts och blötts, den aktuella detaljplanen antogs av Gävle kommunfullmäktige i juni 2005, trots en mängd negativa synpunkter från idrottsföreningar, privatpersoner och Naturskyddsföreningen. Länsstyrelsen beslutade senare att avslå en rad överklaganden mot detaljplanen. Men nu anser alltså Boverket att detalplanen bör rivas upp. Carina Blank, socialdemokratisk kommunstyrelseledamot som VILL se en utbyggnad enligt detaljplanen säger så här om Boverkets yttrande idag.