Krav på besked om idrottshall

När byggs idrottshallen i Österfärnebo? Det frågar sej Österfärnebo IF i ett brev till kommunstyrelsen i Sandviken och kräver nu besked i frågan.

Föreningen har sedan i slutet på 80-talet vid flera tillfällen påpekat behovet, men andra projekt har hela tiden prioriterats före, tycker man. Men nu har Österfärnebo IF fått nog och frågar alltså: När kommer hallen att byggas?