Katten Klara vägrar att klättra ner

Hon har suttit i ett 15 meter högt träd i fem dygn. Ingen får ned henne - inte ens räddningstjänsten! Nu vädjar Klaras ägare, kyrkoherden i Sandviken om hjälp.

-Troligtvis är det en annan katt som hon är rädd för, säger en förtvivlad kattägare och kyrkoherde Ulf Jensius i Sandviken.
Eländet började i onsdags när Klara vägrade att klättra ner från trädet. Räddningstjänsten tillkallades men Klara klättrade bara ändå högre upp i trädet. Ulf Jensius överväger nu att själv klättra upp men då måste någon låna honom en 15 meter hög stege. Just nu är han orolig över att katten ska frysa ihjäl i trädet.
Katten sitter nu så högt uppe att hon är utom synhåll. Det enda man hör är ett jamande. Kyrkoherde Ulf Jensius är nu så orolig att han knappt förmår gå till kyrkan idag och hålla i högmässan.
Du som har lösningen ring Ulf på tel 070 31901 14.