Besked om uppsägningar före sommaren

Landstinget har som mål att de 260 personer som ska sägas upp ska få beskedet innan sommaren.

Landstinget Gävleborg måste göra sig av med ungefär 260 anställda för att få balans på ekonomin. Besparingar på minst 153 miljoner kronor ska genomföras. Gävle sjukhus är den verksamhet som har den största övertligheten och där ska 160 personer bort. I första hand ska landstinget göra sig av med antalet vikarier. Den första februari startades ResursCentrum som har till uppgift att bedöma övertaligheten, var den finns och vilka personer det handlar om som ska sägas upp. Landstingets målsättning är att alla som ska sägas upp ska få ett besked före semestrarna.