Ont om logopeder i länet

I länet behöver varje år cirka 400 barn hjälp av en logoped med sin språkutveckling. Men väntetiden är lång eftersom det finns för få logopeder i länet.

På tisdagen är det den Europeiska logopeddagen och ämnet barnspråk kommer att uppmärksammas på många håll i Sverige.

I länet behöver varje år i genomsnitt cirka 400 barn få hjälp med sin språkutveckling av en logoped. Men väntetiden är lång eftersom det finns för få logopeder.

18 logopeder ska serva ibland upp till 700 barn och logopederna är ojämnt fördelade i länet.

Hälsingland har till exempel bara fem logopeder. Verksamheten hoppas nu på den nya logopedutbildningen som har startats i Uppsala.