Kort medellivslängd i Gävleborg

Gävleborgs län är ett av de sex län i Sverige där befolkningen har den kortaste medellivslängden - mindre än 79,9 år. Kortast är medellivslängden i Norrbotten - 79,2 år, drygt två år mindre än i Halland, som har den längsta medellivslängden i Sverige, skriver Statistiska centralbyrån (SCB) i ett pressmeddelande.

Sociala och ekonomiska skillnader mellan olika delar av landet tycks vara en viktig förklaring till skillnaderna när det gäller dödlighet. Skillnaderna i livslängd kan observeras under hela 1900-talet.