Hörselskadade barn får lite hjälp

Hörselskadade barn i länet får minst stöd i hela landet, bland annat finns det inte en enda utbildad hörsellärare i länets tio kommuner. Veronika Hylén från Söderhamn jobbar med hörselskadade barn och har själv ett hörfel.

Enligt Hörselskadades Riksförenings uppfattning skulle det behövas ett 20-tal hörsellärare i länet, för att ge de runt 300 hörselskadade barnen i skolålder den hjälp de behöver.