Långa väntetider undersöks

Nu vill Gävle sjukhus att socialstyrelsen undersöker om långa väntetider för operationer kan innebära någon risk för patientsäkerheten.

Under en längre tid har sjukhuset haft problem med långa väntetider för operationer av höftledsfrakturer, och genom att anmäla ett patientfall för bedömning vill man att socialstyrelsen ger sin bedömning av situationen. Samtidigt upplyser man om att detta är ett bekymmer som har varit ständigt återkommande under helger.

Den aktuella patienten, som speglar problematiken, är en 93-årig kvinna som ådragit sig en höftfraktur efter ett fall. Patienten inkom akut till sjukhuset men kunde på grund av akuta medicinska prioriteringar inte opereras förrän två dygn senare.